Som medlem af foreningen skal du betale det kontingent hvis størrelse hvert år fastsættes af Generalforsamlingen.

Medlemskab af foreningen giver stemmeret til Generalforsamlingen hvis det er betalt rettidigt inden Generalforsamlingens afholdelse således at det kan registreres af kassereren.

Når der kræves deltagelsesgebyr i forbindelse med foreningens arrangementer, vil deltagelse være gratis for medlemmer.

Det er bestyrelsens hensigt og vision at der på sigt kan arrangeres medlemsmøder med jævne mellemrum og efter behov. På disse medlemsmøder vil der kunne ske erfaringsudveksling og diskussion af den dagsaktuelle situation indenfor handicapområdet. Derudover kan medlemsmøderne være udgangspunkt for dannelsen af forskningsnetværk omkring emner af fælles interesse. På sigt kan foreningen på denne måde understøtte den enkelte forskers fondsansøgninger hvad angår forskningsnetværk og overblik over den viden der allerede findes indenfor et givent område. I den udstrækning der indgår medlemmer med en placering indenfor praksis eller handicaporganiseringer, vil det også kunne understøtte samarbejdsmuligheder og relationer mellem forskning og praksis.

Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kontingent for det pågældende år (aktuelt 100,- kr.) til:

Danske Bank

1551 4412258576

Skriv dit fulde navn og e-mail adresse i ‘meddelelse til modtager’.