Bestyrelsen

Bjørn Hamre

Bjørn
Hamre

Formand for nndr.dk

Københavns Universitet

hamre@hum.ku.dk
ANNE-MERETE KISSOW

Anne-Merete
Kissow

Ph.d

Videnscenter om handicap

ak@handivid.dk
BIRGIT KIRKEBÆK

Birgit
Kirkebæk

Dr. pæd.

Pensioneret lektor

birgitkir@gmail.com
BODIL HØYER DAMSGAARD

Bodil
Høyer Damsgaard

Socialfaglig konsulent

Socialpædagogerne

bhd@sl.dk
Charlotte Glintborg

Charlotte
Glintborg

Adjunkt i rehabiliteringspsykologi

Aalborg Universitet

cgl@hum.aau.dk
Inge Storgaard Bonfils

Inge
Storgaard Bonfils

Lektor

Professionshøjskolen Metropol

inbo@phmetropol.dk
Jesper Vaczy Kragh

Jesper
Vaczy Kragh

Projektleder og historiker

Medical Museion

jvk@svendborgmuseum.dk
Tim Vikær Andersen

Tim
Vikær Andersen

Lektor i social & specialpædagogik

Professionshøjskolen UCC

tiva@ucc.dk
Lotte Hedegaard-Sørensen

Lotte
Hedegaard-Sørensen

Lektor og ph.d. i specialpædagogik

Aarhus Universitet

lohes@edu.au.dk
Nichlas Permin Berger

Nichlas
Permin Berger

Forsker

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

NiBe@vive.dk
Søren Langager

Søren
Langager

Lektor

Aarhus Universitet

langager@edu.au.dk
Maja Røn-Larsen

Maja
Røn-Larsen

Ph.d. & Lektor i psykologi

Roskilde Universitet

mrl@ruc.dk
Søren Langager

Pia
Ringø

Lektor

Aalborg Universitet

ringoe@socsci.aau.dk
Kjeld Høgsbro

Kjeld
Høgsbro

Professor

Aalborg Universitet

kjeldh@socsci.aau.dk
Tine Fristrup

Tine
Fristrup

Lektor

Aarhus Universitet

tifr@edu.au.dk
Anne Morin

Anne
Morin

Lektor

Aarhus Universitet

amt@edu.au.dk
Bjørg Kjær

Bjørg
Kjær

Lektor

Aarhus Universitet

bjorg@edu.au.dk