NNDR-årsmøde d. 29/2 2024.

Et heldagsseminar hvor alle er velkomne

Kognitiv diversitet og social ensretning

Nogle af os kan have vanskeligt ved at afkode gængse normer for samvær og samtale. Vi kan have svært ved at finde ud af hvad man bør taler om, hvornår og hvordan, og vi kan opleve andre menneskers forståelse som ulogisk eller snæversynet. Vi har også alle evnen til at forestille os hændelser som ikke sker i virkeligheden. For nogle af os kan det blive et dominerende problem. Nogle kan opleve det som et dagligt pres at skulle tilpasse sig uskrevne indforståede normer for samvær og kommunikation, og de kan opleve at andre trækker sig fra dem. Det kan medføre angst, depressioner og ensomhedsfølelse. Diagnoser som autisme og psykose kan så opleves som en befrielse, en forklaring eller en udstødning. En personlig skæbne.

På det kommende årsmøde vil vi forfølge de kulturkritiske sociologiske traditioner fra George Simmel, Foucault, Goffman og Chomsky samt nyere bidrag til hjerneforskning og diagnoseforståelse. Vi vil på baggrund af de forskellige bidrag til diskussionen søge en mulig indkredsning af de sociale og kommunikative normers betydning for anerkendelse, tilpasning og eksklusion.

Årsmødet finder sted d. 29. februar 2024 fra kl. 10-16 på AAU’s afdeling i Sydhavnen, København. Konferencesalen, AC Meyers Vænge 15, 2400 Kbh. SV.

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagen
10:10-10:50 Kjeld Høgsbro: Om sociologiens bidrag til forståelsen for de psykiske lidelsers sociogenese. Oplægget vil fokusere på en række forskellige sociologiske traditioner bidrag til at forstå de udfordringer mennesker har fra fødsel til voksen. Oplægget trækker på bidrag fra George Simmel, Schutz, Foucault, Goffman, og Chomsky samt nyere neurosociologiske overvejelser.
   
10:50- 11:30 Pernille Darling: Neurodivergens og psykiatriens diagnoser Der bliver diskuteret stigningen i stillede diagnoser, selvom der ikke er grund til at tro, at flere børn kommer til verden med en udviklingsforstyrrelse. Men hvornår er det en anderledeshed og hvornår er det en forstyrrelse? Et spørgsmål vi bør stille os selv, er om de ændrede samfundsstrukturer har givet mindre plads til at være atypisk og om det er en medvirkende årsag til den øgede mistrivsel.
11:30-12:30 Diskussion af formiddagens oplæg omkring kaffe og kage Genstandsgør vi nogle mennesker som ’de andre’ (Othering)? Hvordan skelner vi mellem det almene og det specielle? En identitet som speciel eller en identitet som ’Kanariefuglen i minen’?
12:30-13:15 Frokostpause
13:15-14:30 Tine Fristrup: Neurodivergens i neurotypiske universitetsmiljøer Hvad er det for forestillinger i og om akademia, der gør sig gældende i den ableisme, som studerende møder på universiteterne i forbindelse med curriculum, organisering af undervisning, vejledning og administrative procedurer? Oplægget præsenterer studerendes erfaringer med at navigere i neurotypiske universitetsmiljøer.
14:30-15:10 Søren Holst: De måske farlige En præsentation af to forskningsprojekter udført på Kofoedsminde, hvor fokus rettes mod beboernes fortid, nutid og fremtid. Oplægget fokuserer på en række problematiske forhold hvor beboere oplever sig fanget i en verden de ikke forstår, og hvor de ikke ved hvad der skal til, for at de kan komme videre med det liv, som de i mange tilfælde ikke er i stand til at definere.
15:10-16:00 Paneldebat om årsmødets tema.

Om foredragsholderne:

Kjeld Høgsbro er kultursociolog og professor emeritus. Har i sin forskning arbejdet med problemstillinger knyttet til handicapområdet, herunder hverdagsliv, professionalisme, selvhjælp og styring.

Pernille Darling er Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har skrevet ph.d. afhandling om tilknytning i familier med ADHD.

Tine Fristrup er tilknyttet Forskningsenheden for Uddannelse, Handicap og Alder (UHA) ved DPU, Aarhus Universitet. Formålet med forskningsenheden er at bidrage til udviklingen af nye pædagogiske praksisser.

Søren Holst er socialpædagog og ph.d., cand. scient. soc., ansat som forsker ved den sikrede institution Kofoedsminde, Region Sjælland, hvor han undersøger liv, historie og baggrunde for mennesker med udviklingshandicap og dom for kriminelle forhold.