Dansk Netværk For Handicapforskning

NNDR er knyttet til Nordic Network On Disabillity Research, dels som interessefællesskab, dels gennem repræsentation i den fælles nordiske NNDR bestyrelse.

Nordic Network on Disability Research (NNDR) er, som navnet siger, et nordisk netværk for handicapforskning. Netværket blev dannet i 1997 og har siden etableret nationale afdelinger i de enkelte lande.

Netværket er multidisciplinært og samler forskere på tværs af samfundsvidenskabelige, humanistiske, pædagogiske forskningsfelter, og med grænser til rehabiliteringsforskning og teknologisk forskning med interesse for bl.a. tilgængelighed og universel design.

I den danske afdeling af NNDR – Dansk Netværk for Handicapforskning, henvender vi os til både forskere, fagfolk, brugere, interesseorganisationer og andre, der er interesserede i forskning, vidensudvikling og vidensdeling på handicapområdet.

Netværket arrangerer bl.a. temadage, kurser, konferencer og udsender nyhedsbrev et par gange om året.

Formålet med NNDR.dk er at:

  • fremme og forbedre forskning og udvikling på handicapområdet i Danmark
  • skabe rammer for, at forskere kan præsentere og publicere forskningsresultater
  • styrke netværket af danske forskere inden for handicapområdet
  • skabe kontakt til andre danske organisationer med interesse for handicapforskning
  • styrke kontakten til nordiske og internationale forskere gennem NNDR.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbreve ud et par gange om året.